Devoționale

sursa ta de putere

Devoțional zilnic

COMPASIUNEA

Când a ieșit din corabie, Isus a văzut mult norod și I S-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor, și a început să-i învețe multe lucruri. Marcu 6:34 Ascultă ediția audio aici. Din textul biblic ne dăm ușor seama că un cuvânt frecvent folosit astăzi ca sinonim pentru […]

Devoțional femei

TRAGE ALARMA SUNÂND DIN TRÂMBIȚĂ

În zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre şi la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trâmbiţe, când vă veţi aduce arderile-de-tot şi jertfele de mulţumire, şi ele vor face ca Dumnezeul vostru să-Şi aducă aminte de voi. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.Numeri 10:10 Stăteam la rând, la spitalul în care lucrez, așteptând să […]

Devoțional tineri

RĂMĂȘIȚĂ

Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Apocalipsa 12:17 Discuții despre poporul ales al lui Dumnezeu au fost dintotdeauna. Fiecare mișcare religioasă revendică acest statut. Nici marile biserici istorice nu se lasă mai prejos. Nu […]

Devoțional de seară

ZĂDĂRNICIE

Porunca veche a fost dată la o parte, deoarece a fost slabă și fără niciun beneficiu. Evrei 7:18, NTR Scriind evreilor, Pavel vorbește despre zădărnicia faptelor Legii de a conferi o neprihănire pe care o cere și o așteaptă Dumnezeu. Mulți cititori ai acestui pasaj răsuflă ușurați la gândul că Decalogul a fost abolit la […]

Program de închinare

Puteți să vă închinați împreună cu noi în fiecare săptămână:

Vineri: 1900 - 2000

serviciu divin

Sâmbătă: 845 - 1200

rugăciune, școala de Sabat, serviciu divin

Sâmbătă: 1700 - 1800

serviciu divin

Marți: 1900 - 2000

ora de rugăciune