Devoționale

sursa ta de putere

Devoțional zilnic

IDENTITATEA ȘCOLARĂ

Căci Domnul Dumnezeul tău te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale și ți-a cunoscut călătoria în această mare pustie. Deuteronomul 2:7 Ascultă ediția audio aici. Prima instituție de educație a avut loc în Eden, familia fiind mediul relațional cel mai bun pentru o dezvoltare armonioasă. Familia încă este cel mai favorabil mediu pentru dezvoltarea caracterului. […]

Devoțional femei

ROADELE EULUI

Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănopții; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.” Isaia 14:13,14 Când britanicii și francezii au luptat în Canada, în anii 1750, […]

Devoțional tineri

DEFERENȚĂ

Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și i-au zis: „Suntem robii tăi.” Geneza 50:18 Când Iosif era cu ei la păscutul oilor, frații lui nu se gândeau niciodată că într-o zi vor face plecăciune înaintea lui și se vor declara sclavii săi. Când Iosif le-a povestit […]

Devoțional de seară

ZĂDĂRNICIE

Porunca veche a fost dată la o parte, deoarece a fost slabă și fără niciun beneficiu. Evrei 7:18, NTR Scriind evreilor, Pavel vorbește despre zădărnicia faptelor Legii de a conferi o neprihănire pe care o cere și o așteaptă Dumnezeu. Mulți cititori ai acestui pasaj răsuflă ușurați la gândul că Decalogul a fost abolit la […]

Program de închinare

Puteți să vă închinați împreună cu noi în fiecare săptămână:

Vineri: 1900 - 2000

serviciu divin

Sâmbătă: 845 - 1200

rugăciune, școala de Sabat, serviciu divin

Sâmbătă: 1700 - 1800

serviciu divin

Marți: 1900 - 2000

ora de rugăciune